Sierpień 20 2019 07:54:18
Nawigacja
Liturgia na dziś
Sakramenty Święte

• Szafarze Komunii Św.

• Chrzest Święty

• I Komunia Św.

• Bierzmowanie

• Spowiedź Św.

• Małżeństwo

• Sakrament chorych

Nowenna

Rok Liurgiczny
Wyjazdy Pielgrzymki

Nekrologi

Cmentarz

Ostatnie artykuły
OŚWIADCZENIE Przewo...
ORĘDZIE OJCA ŚWIĘ...
WSKAZANIA PASTERSKIE...
ŻYCZENIA ARCYBISKUP...
Wskazania Pasterskie...
Cmentarz

REGULAMIN


Cmentarz parafialny znajduje się we władaniu parafii rzymskokatolickiej
pw. NMP Wniebowziętej, Św. Jana Chrzciciela i Św. Jana Ewangelisty we Lwówku

Kwestie formalno-prawne i administracyjne dotyczące cmentarza
rozpatruje i realizuje ks. Proboszcz

1. Cmentarz parafialny jest miejscem sakralnym. Osoby przebywające na cmentarzu
zobowiązane są do: zachowania ciszy, spokoju i powagi, dbania o estetykę grobów swoich bliskich zmarłych, zapobiegania dewastacji i kradzieży oraz podporządkowania się regulaminowi, administracji oraz podmiotom zarządzającym cmentarzem.

2. Zabrania się: zaśmiecania terenu i zrywania zieleni, wycinki drzew i krzewów, wprowadzania
psów, uprawiania handlu, kolportowania pism i druków, instalowania ławek i obsadzania grobów krzewami bez zgody administracji cmentarza.

3. Zwiędłe kwiaty, wieńce i stare znicze należy segregować i składać w wyznaczonych miejscach.


4. Poruszanie się wszelkimi pojazdami mechanicznymi może odbywać się po uzyskaniu
zgody administracji i uiszczeniu opłaty w biurze parafialnym.

5. Ustawianie nagrobków odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.00, na podstawie zgody
administracji, po uzgodnieniu z podmiotem zarządzającym cmentarzem.

6. Ustawianie nagrobków i każda ich zmiana odbywa się po uprzednim zatwierdzeniu
projektu przez administrację.

7. Kopanie grobów i ekshumacje dozwolone są przez podmioty uprawnione do tego typu
czynności, za uprzednim poinformowaniem Administracji oraz podmiotów zarządzających cmentarzem.

8. Po upływie 20 lat w razie nie wniesienia opłaty za przedłużenie praw do miejsca,
grób przechodzi na własność parafii. Uprzejmie prosi się o zgłaszanie rezygnacji z miejsca.

9. Opłaty związane z pochówkiem, rezerwacją miejsc, przeznaczone są na utrzymanie
cmentarza tzn. opłaty za wodę, pielęgnację zieleni, bieżące remonty i administrację.

10. Parafia nie odpowiada za uszkodzone nagrobki czy zrabowane mienie, groby podlegają
indywidualnemu ubezpieczeniu.

11. Biuro parafialne stanowiące siedzibę administracji cmentarza jest czynne:
wtorek, piątek w godzinach 9.00 - 11.00, środa 16.00 - 17.00.

12. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygane są przez administratora oraz uprawnione podmioty,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Niniejszy regulamin wynika z przepisów państwowych i kościelnych.

Ksiądz Proboszcz i Rada Duszpasterska


   Księga cmentarna (stan na grudzień 2018r.)

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ostatnie Obrazy
Spotkania czwartkowe

WIEŚCI czasopismo

Orszak Trzech Króli

Duszpasterstwo

• Duszpasterstwo Młodzieży

• Schola Świetliki

• Dzieci Maryi

• Caritas Parafialna

• Rada Duszpasterska

• Rada Ekonomiczna

• Służba ministranta

• Grupa Katechistów

• Emeryci i renciści

• Krąg Biblijny

• Wspólnota Żywego Różańca

Nabożeństwo I sobót

Apostolstwo modlitwy

Koronka do Miłosierdzia
Kromka Chleba

Prasa Katolicka

• Przewodnik Katolicki

• Mały Przewodnik Katolicki

• Tygodnik Ola i Jaś

• Tygodnik Dominik

• Gość Niedzielny

• KNC-Króluj Nam Chryste

• KAi-Katolicka Agencja Inf.