Wspólnota Żywego Różańca

Żywy Różaniec

Żywy Różaniec w naszej parafii, składa się z 14 róż różańcowych, do każdej róży przynależy 20 członków. Każda róża ma swojego patrona:

1. Bł. Włodzimierz Laskowski

2. Św. Maksymilian Kolbe

3. Św. Bernadeta Soubirous

4. Św. Stanisław Kostka

5. Św. Józef

6. Św. Faustyna

7. Św. Urszula Ledóchowska

8. Św. Łukasz Ewangelista

9. Św. Ojciec Pio

10. Św. Weronika

11. Matka Boża Fatimska

12. Św. Józef (Chmielinko)

13. Św. Jan Chrzciciel (męska I)

14. Św. Krzysztof (męska II)

Każdy członek codziennie odmawia 1 dziesiątkę różańca wyznaczoną dla niego na dany miesiąc, w intencjach wyznaczonych przez parafię oraz papieskich. W okresie wielkiego postu Zelatoży (opiekunowie róży) zbierają ofiary na kwiaty do grobu Pańskiego i na Msze Św. w I czwartek każdego miesiąca w intencji kapłanów i o nowe powołania oraz I sobotę każdego miesiąca w intencji członków Żywego Różańca, a także na czasopismo „Różaniec”. Dwudziestego drugiego dnia każdego miesiąca, od roku 2003 odmawiamy nieustający różaniec (przez całą dobę, co 30 minut inna osoba odmawia różaniec) w intencji Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, ojczyzny, o pokój na świecie i za przebaczenie za grzechy własne, rodziny i całego narodu Polskiego i świata.

Zapraszamy nowych członków do róż oraz nieustającego różańca.

Rozważając tajemnice różańcowe przybliżamy sobie treści ewangeliczne. Odmawianie Różańca nie polega bowiem tylko na bezmyślnym „odklepywaniu” powtarzających się modlitw. Powtarzanie Modlitwy Pańskiej i Pozdrowienia Anielskiego ma nam pomóc we wnikaniu w poszczególne tajemnice naszego zbawienia. Warto przy tym sięgnąć do Ewangelii lub różnych opracowań pomagających w rozważaniu i w głębszym przeżywaniu tajemnic różańcowych. Minimum jest krótkie rozważanie zamieszczone na odwrocie obrazka, który otrzymujemy przy zmianie tajemnic. Żywy Różaniec jest dla każdego, także dla Ciebie! Zapraszamy!

W 1826 r. Paulina Jaricot (1799-1862) w Lyonie założyła Stowarzyszenie Żywego Różańca. Uważała, że każdy w ciągu dnia może znaleźć kilka minut, aby odmówić dziesiątkę różańca. Zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później „żywymi różami”. Każda z osób tworzących „różę” zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy. Wszyscy łącznie odmawiają więc codziennie cały różaniec. Wszystkich członków róży dotyczy też taka sama zasługa, jakby odmówili cały różaniec. Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła. Papież Grzegorz XVI wydał breve aprobujące stowarzyszenie. Żywy Różaniec szybko rozprzestrzenił się po całym świecie. Rozpoczynając XXV rok swojego pontyfikatu, Jan Paweł II w liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae (Różaniec Dziewicy Maryi) m. in. wprowadził nową część różańca, tajemnice światła uwzględniające okres publicznej działalności Pana Jezusa. Odtąd cały różaniec liczy więc 20 tajemnic, stąd żywe róże składają się obecnie z 20 osób.

Członkowie Żywego Różańca pod zwykłymi warunkami (stan łaski, spowiedź i komunia św., modlitwy w intencji wyznaczonej na dany dzień przez Ojca św., brak przywiązania do żadnego, nawet powszedniego grzechu) mogą dostąpić odpustu zupełnego, osiem razy w roku, mianowicie:

w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,

w uroczystość Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),

w święto Ofiarowania Pańskiego (2 II),

w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),

w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego (święto ruchome),

w uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),

w święto Królowej Różańca świętego (7 X albo w I niedzielę października),

w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

Opiekun: ks. proboszcz Piotr Pieprz