Adoracja

wystawienie Najświętszego Sakramentu

poniedziałek, wtorek i czwartek 18:00 do 18:30, a w piątek od godz. 9:30 do 20:00