Akcja Katolicka

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

Akcja Katolicka w Polsce jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie ściśle współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w naszej parafi powstał w wrześniu 1997 roku i obecnie liczy 24 członków.

Podstawowym zadaniem Akcji Katolickiej jest służba w Kościele lokalnym. Z tej racji podporządkowujemy działalność wymaganiom i wytyczanym zadaniom duszpasterskim naszej parafi, ofiarowując swoją gotowość współpracy z księdzem proboszczem.

Raz w miesiącu odbywają się spotkania formacyjne. Jest to czas szczególnego otwarcia się na Ducha Świętego i podążania razem w duchu zaufania, wiary i wspólnego celu. Uczestnicy spotkań podejmują dialog i dyskusję związaną z tematyką spotkania.

Członkowie Akcji Katolickiej czynnie uczestniczą w oprawie Mszy Świętych i uroczystości kościelnych.

Ponadto pomagają i organizują m.in.:
– rozprowadzanie kredy i kadzidła,
– rozprowadzanie palm wielkanocnych
– czytanie męki Pańskiej w niedzielą palmową
– drogę krzyżową ulicami miasta
– festyn parafialny
– rodzinny rajd samochodowy
– imieniny Maryi
– wydawanie kalendarza parafialnego