Caritas Parafialna

Parafialny Zespół Caritas działający przy parafii pw. NMP we Lwówku powstał w 2001 roku. Tworzy go około 20 chętnych, gotowych do pracy aktywnych wolontariuszy. Nasze zadania to przede wszystkim pomoc parafianom, znajdującym się w trudnej sytuacji duchowej, materialnej, społecznej i życiowej. Organizujemy i dofinansowujemy kolonie i wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży. Angażujemy się w służbę i pomoc szczególnie osobą chorym, samotnym i ubogim, urządzając parafialny Dzień Chorych, szykując paczki świąteczne. Wspieramy i wspomagamy ludzi w trudnych sytuacjach i potrzebach np. dopłaty do leków, żywności, opału i wypadkach losowych. Wszystkie te działania są możliwe tylko dzięki wielkiej ofiarności naszych Parafian, za którą jesteśmy wszyscy bardzo wdzięczni. Pamiętajmy wszyscy możemy pomagać.