Bierzmowanie

W Kościele rzymskokatolickim bierzmowanie odgrywa rolę wyznania wiary, niejako świadomego, bo dokonywanego w wieku dorosłym (lub zbliżonym do dorosłości) powtórzenia chrztu. Pod tym względem bierzmowanie odpowiada protestanckiej konfirmacji i żydowskiej bar micwie i jest znakiem przejścia do dojrzałości religijnej. Innymi nazwami sakramentu bierzmowania są: sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, sakrament umocnienia w wierze oraz sakrament dopełnienia.

Udzielanie sakramentu jest w Kościele katolickim zarezerwowane dla biskupów i są tam oni zwyczajnymi szafarzami tego sakramentu. Nadzwyczajnym szafarzem tego sakramentu w Kościele katolickim jest każdy kapłan upoważniony do tego przezbiskupa. W razie niebezpieczeństwa śmierci, sakramentu tego może udzielić każdy proboszcz lub każdy ksiądz, zgodnie z kanonem 883 kodeksu prawa kanonicznego z 1983. Ważną osobą na bierzmowaniu jest świadek. Jest on świadkiem umocnienia wiary bierzmowanego. Kładzie on prawą dłoń na prawym ramieniu bierzmowanego. Świadkiem może być rodzic. W razie nieprzewidywanych okoliczności, np. nagłe zasłabnięcie świadka, ktoś inny może go zastąpić.

 

PRZYGOTOWANIA DO BIERZMOWANIA

Przygotowanie do bierzmowania trwa w naszej parafii 2 lata – w klasie 7 oraz w klasie 8

Rok I

Rok II

Ponadto przed bierzmowaniem będą miały miejsce następujące spotkania [ich daty zostaną podane, gdy będzie znana data bierzmowania]

  • rozmowa indywidualna kandydata z księdzem;
  • spotkanie księdza z Rodzicami w kościele;
  • 2 próby w kościele;
  • nabożeństwo pokutne z adoracją Najświętszego Sakramentu i spowiedzią dla kandydatów, rodziców i świadków.

Wymagania dla kandydata do bierzmowania:

  1. Trzeba być ochrzczonym
  2. Trzeba chcieć dobrowolnie przyjąć sakrament bierzmowania (intencja)
  3. Osobista wiara w Jezusa Chrystusa i w całą naukę głoszoną przez Kościół katolicki (Credo)
  4. Należy być w stanie łaski uświęcającej

 

Wymagania dla świadka bierzmowania:

Świadek bierzmowania „ma troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem” (kan. 892 Kodeksu Prawa Kanonicznego):

1. Ukończył szesnaście lat

2. Jest wierzącym i praktykującym katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii

3. Prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić (nie żyje w związku niesakramentalnym i może przystąpić do Komunii Świętej)

W razie pytań itp. kontakt z ks. proboszczem