Grupa Katechistów

KATECHIŚCI ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ

„Nadrzędnym celem katechezy, któremu podporządkowane są wszystkie pozostałe, jest nie tylko spotkanie z Jezusem, ale zjednoczenie, a nawet głęboka z Nim zażyłość” (PDK 21, por. CT 5; KKK 426; DOK 80)