Modlitwa przed Śniadaniem Wielkanocnym

Modlitwa przed Śniadaniem Wielkanocnym

Prowadzący: Zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja!

Wszyscy: Bogu niech będą dzięki, Alleluja!

Prowadzący: Z radością gromadzimy się dzisiaj w naszej wspólnocie rodzinnej, aby uroczyście świętować pamiątkę zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Życzę nam wszystkim tutaj obecnym, aby radość, miłość i pokój zagościły w naszych sercach. Obyśmy też byli świadkami Zmartwychwstałego Chrystusa w dzisiejszym świecie i umieli przekazywać innym wielkanocne orędzie: “Pan rzeczywiście zmartwychwstał!”. Ogarnijmy myślą i sercem wszystkich naszych krewnych oraz przyjaciół, żyjących i zmarłych. Rozszerzmy nasze spojrzenie na cały świat i módlmy się tak, jak nas nauczył Jezus Chrystus:

Wszyscy: Ojcze nasz…

Prowadzący: Boże, Ty w dniu dzisiejszym pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy wieczności przez Twojego Jednorodzonego Syna; spraw, abyśmy wraz z Nim mogli kiedyś zasiąść do uczty niebieskiej w Twoim Królestwie.

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

Każdy z uczestników częstuje się kawałkiem jajka, które symbolizuje życie. Wszyscy składają sobie nawzajem życzenia, a następnie spożywają wielkanocne śniadanie.

Modlitwa po Śniadaniu

Prowadzący: Za ten posiłek, za wielkanocną radość i miłość, która nas zespala w tym szczególnym dniu, który nam przyniósł Zmartwychwstały Chrystus, niech będzie uwielbiony Bóg, teraz i zawsze i na wieki wieków.